Account Management 2/3: Relations-kartläggning

Account Management 2/3: Relations-kartläggning

Regular price
€25,00
Sale price
€25,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

En viktig nyckel till framgång när man jobbar med account management är att identifiera och hantera samtliga beslutsfattare som har inflytande på er affär.

För att förstå och hantera hantera kundens beslutsprocesser behöver ni göra två saker:

  1. Kartlägg er relation till nyckelpersoner hos kunden. Bedöm vilka avdelningar och nyckelpersoner som påverkar er affär och er relation till dessa. För det här arbetet kan du använda en kundrelationskarta.
  2. Bedöm nyckelpersoners inflytande. Bedöm vilket inflytande individuella personers i kundens organization har på beslut som påverkar er. För det här arbetet kan du använda en makt/inflytandematris.