Account Management 3/3: Kundplan

Account Management 3/3: Kundplan

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

För att kunna jobba strategiskt och långsiktigt med nyckelkunder behöver ni sätta upp en kundplan där ni samlar vital information om kunden, formulerar en vision och vilka mål ni behöver uppfylla för att nå den visionen.

En kundplan är ett framåtblickande, strategiskt dokument som innehåller den absolut nödvändigaste informationen om kunden och era målsättningar och strategier för att utveckla kundrelationen.

En kundplan skall användas i komplex försäljning för kunder där det finns potential att växa affärer eller affärsutveckla nya områden. För mer traditionell försäljning räcker det oftast med aktivitetslistor. Kundplanen:

  • Möjliggör att på ett systematiskt sätt kunna förbättra sin position hos kunden och skapa nya och större affärer.
  • Säkerställer att säljteamet och supportfunktioner har en enad strategi och förstår vad vi vill åstadkomma med en given kund.
  • Utgör en plattform för affärsdialog och coaching mellan säljare och säljchef.

Här finner du en guide för hur du kan ta fram en kundplan, en checklista för att sätta upp en kundplan och en mall som visar hur en kundplan kan se ut.