Att öka försäljningen genom win/loss-analys

Att öka försäljningen genom win/loss-analys

Regular price
€75,00
Sale price
€75,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

ProSales forskning visar att företag som frekvent utvärderar sina affärer i genomsnitt har 2-6 procentenheter högre rörelsemarginal och en förbättring av den årliga omsättningen med 5-10 procentenheter. Trots detta faktum är det förvånansvärt få företag som gör detta.

I den här artikeln går vi genom argumenten bakom att analysera vunna och förlorade affärer, och ger även riktlinjer för hur en sådan analys bör utformas och genomföras.