Research: B2B-organisering i praktiken (SWEDISH)

Research: B2B-organisering i praktiken (SWEDISH)

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Den här rapporten sammanfattar resultaten och implikationerna från Sales Efficiency Study III. Rapporten ger entydiga belägg för att oförmåga att matcha kundens krav (i form av standardisering eller anpassning) med lämplig säljlogik (i form av traditionell eller komplex) påverkar resultatet negativt. I rapporten får du utförlig vägledning om hur du gör för att åstadkomma det här i praktiken.