Beslutskulturkartan

Beslutskulturkartan

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Vår försäljningseffektivitet beror på hur kunden köper. Vårt angreppssätt för en kund som köper på känsla och personliga relationer fungerar inte för en kund som arbetar med systematiska inköpsprocesser. Och det handlar inte bara om hur vår kontaktperson köper. Beslutsprocesserna består av fler och fler beslutsfattare.