Change Management

Change Management

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Att jobba med förändring upplevs ofta som svårt. Våra hjärnor är inställda på att se förändring som en fara, ett hot. De absolut flesta som har varit med om någon form av förändringsprojekt har erfarenhet av hur svårt det är att först driva igenom förändringen, och om man lyckas med detta, att sedan upprätthålla och befästa det nya över tid.

  • Men hur gör man då för att driva framgångsrik förändring?
  • Hur ska en säljorganisation inom B2B bedriva change management?

I denna rapport går vi igenom vad change management är, när det bör användas och vilka framgångsfaktorer och fallgropar det finns på vägen till en lyckad förändring.