Gallups 12 frågor om motivation

Gallups 12 frågor om motivation

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Vad utmärker lojala, motiverade och högpresterande medarbetare?

Gallup har under många års tid studerat vad som utmärker lojala, motiverade och högpresterande medarbetare. Av hundratals frågor har man identifierat 12 frågor som utmärker sig från resten och där högpresterande medarbetare tenderar att svara ”Ja, absolut”.

Med data från 100 500 medarbetare och 2 500 affärsenheter kan Gallup visa att affärsenheter med fler motiverade medarbetare har högre produktivitet, lönsamhet, retention och kundnöjdhet. Är du en lojal, motiverad och högpresterande medarbetare?