Incitament och belöningar i B2B-försäljning

Incitament och belöningar i B2B-försäljning

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

När vi frågade vilka ämnen som medlemmarna i ProSales Membership Programme ville att vi skulle belysa, så stod frågan ”Hur bygger man en fungerande incitamentsmodell?” överst på mångas lista. Det är knappast förvånande.

Anledningen till att man vill förbättra sina incitamentsmodeller, är att man upplever att man inte får ut den fulla potentialen ur sin säljorganisation. Dessutom har många säljledare en tidigare erfarenhet av incitamentsmodeller som inte har gett den önskade effekten. Alla vet att de behövs, men få har lyckats bygga en incitamentsmodell som de upplever fungerar och som de är nöjda med. Det är heller inte ovanligt att tidigare incitamentsmodeller har visat sig vara totalt kontraproduktiva.

Så, hur bygger man en fungerande incitamentsmodell? Rapporten “Incitament och belöningar i B2B-försäljning” består av följande:

  • en metaanalys av befintlig forskning på området
  • den samlade praktiska erfarenheten i vårt nätverk
  • en 10-stegsmodell som underlag för att bygga en fungerande incitamentsmodell