Indikatorer för beslutskulturer

Indikatorer för beslutskulturer

Regular price
€25,00
Sale price
€25,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Vår försäljningseffektivitet beror på hur kunden köper. Vårt angreppssätt för en kund som köper på känsla och personliga relationer fungerar inte för en kund som arbetar med systematiska inköpsprocesser.

Vad kännetecknar en kund som köper på känsla och personliga relationer? Och vad kännetecknar en kund som arbetar med systematiska inköpsprocesser?