Kartläggningsverktyg: Kundförståelse

Kartläggningsverktyg: Kundförståelse

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Detta verktyg används som en del i processen att förstå kunden genom kartläggning och svarar på frågorna nedan.

  • Vilka påverkas av ditt erbjudande?
  • Vilka är de formella och informella beslutsfattarna?
  • Vilka är positiva till ditt förslag? Vilka är ambassadörerna?
  • Vilka är motståndare till dig och ditt erbjudande?