Lämpliga frågor i en win/loss-analys

Lämpliga frågor i en win/loss-analys

Regular price
€250,00
Sale price
€250,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

ProSales forskning visar att företag som frekvent utvärderar sina affärer i genomsnitt har 2-6 procentenheter högre rörelsemarginal och en förbättring av den årliga omsättningen med 5-10 procentenheter. Trots detta faktum är det förvånansvärt få företag som gör detta.

Här är en lista på områden och frågor som vi anser är lämpliga att inkludera i en win/loss-analys. Använd den antingen i utvecklingen av ert eget system eller i en diskussion med potentiella leverantörer.