Performance management i B2B-försäljning

Performance management i B2B-försäljning

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Styr du på rätt nyckeltal? Är du säker på att dina nyckeltal inte är kontraproduktiva?

Att välja en uppsättning nyckeltal och bestämma hur de ska mätas, i syfte att kunna styra försäljningsorganisationens prestationer, är en stor utmaning. Det finns ett otal alternativ och valet kommer att påverka försäljningsorganisationens resultat. Effekten är i storleksordningen 4 procentenheter på rörelsemarginalen.