Rapport: Hårda fakta om säljlogiker

Rapport: Hårda fakta om säljlogiker

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Historiskt sett har studier av försäljning huvudsakligen tittat på framgångsrika säljare, vilket också har begränsat kunskapen om försäljningen till att handla om vad som skiljer framgångsrika säljare från mindre framgångs­rika säljare (och dessutom främst inom vad ProSales kallar traditionell försäljning). Detta är en allvarlig begränsning.

ProSales forskning kan nu slå fast att man inom den uppsökande försälj­ningen till företag (B2B­-försäljning) tjänar på att organisera försäljningen utifrån affärernas komplexitet. Affärer med låg komplexitet kräver en annan säljstrategi och en annan säljstyrning än affärer med hög komplexitet. Företag med en organisering, styrning och ledning av försäljningen som är adekvat för komplexiteten i deras affärer har bättre lönsamhet och högre tillväxt än företag som inte tar hänsyn till komplexiteten i sina affärer.