Så hanterar du B2B-försäljningens olika logiker-case

Så hanterar du B2B-försäljningens olika logiker-case

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Mattias Karldén, affärskoordinator på SEB Pension & Försäkring, ger ett exempel på hur du hanterar B2B-försäljningens olika logiker i praktiken. Han talar om vikten att:

  1. Kartlägga köplogik. SEB:s traditionella försäljning fokuserar på standardpaketering, medan deras komplexa försäljning fokuserar på skräddarsydda och kvalitetssäkrade lösningar.
  2. Organisera säljfunktionen utifrån köplogik. SEB har både delat upp säljorganisationen i olika enheter och skapat olika säljarroller, exempelvis SEB:s traditionella försäljning har rådgivning på telefon, medan deras komplexa försäljning har definierade kundteam.
  3. Integrera säljfunktionen med övriga funktioner. SEB:s säljorganisation har ett nära och effektivt samarbete med, inte enbart marknadsfunktionen, utan även övriga funktioner, exempelvis kundcenter och retail.