Så skapar du en strategisk säljplan

Så skapar du en strategisk säljplan

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Behovet av en genomtänkt och konsekvent strategi för hur man ska nå sina försäljningsmål blir allt viktigare i takt med hårdare konkurrens och förändrade köpbeteenden.

I den här presentationen går vi igenom vad en strategisk säljplan är och vilka delar den bör bestå av.

Vi redovisar forskningsresultat, men också praktiska erfarenheter från vår konsultorganisation, där Karolina Svensson, sälj- och marknadsdirektör på Holmen Paper, ger ett exempel på hur de har skapat en strategisk säljplan.