Sales Efficiency Study 2: Jakten på försäljningens DNA

Sales Efficiency Study 2: Jakten på försäljningens DNA

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Den här rapporten är resultatet av drygt 1,5 års intensivt arbete i Sales Efficiency Study 2, där vi fördjupade vår forskning kring försäljningens grundläggande logiker och mekanismer.

Det var en tuff uppgift. Försäljning är ett komplext område med många förklaringsvariabler och dynamiska samband. Att då finna kärnan, eller försäljningens DNA som vi själva uttrycker det, kräver en bredd och djup i tankearbetet som endast är möjlig när många kloka människor slår sina huvuden ihop. Därför har också processen varit iterativ med ett ständigt flöde av brainstorming, workshops och diskussioner med såväl praktiker som andra forskare.

Vi har hela tiden haft ett tydligt mål. Forskning bedriver vi inte för forskningens skull. Forskning bedriver vi för att ta fram kunskap, modeller och verktyg som hjälper oss att driva försäljning mer effektivt – att göra rätt insatser, på rätt sätt och utan att slösa med resurser. Det behöver Sverige. Den faktabaserade kunskapen kring organisering och styrning i olika säljlogiker är låg, för att inte säga obefintlig.

Hur långt har vi då kommit? Många pusselbitar har fallit på plats. Lite kaxigt kan vi nu säga att vi är nära att knäcka försäljningens DNA-kod.