Sales Efficiency Study 3

Sales Efficiency Study 3

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

ProSales startade forskningsprojektet Sales Efficiency Study år 2006. År 2010 startade Sales Efficiency Study III (SESIII). I det här projektet har ProSales samlat data om säljorganisationer, snarare än om säljare, för att kunna kvantifiera säljledningens effekter på försäljningen inom B2B.

Med forskningsprojektet SESIII ville ProSales komma längre än man kan göra med en analys av ”best practice”. För att exemplifiera: Ett av delmålen med SESIII var att undersöka vad som skapar tillväxt i försäljningen. Man kan tänka sig många olika faktorer som påverkar exempelvis företagens tillväxt, till exempel erbjudandenas överlägsenhet jämfört med konkurrenternas, omfattningen och kvaliteten på varumärkesarbetet eller ledningens vilja och förmåga till säljutveckling.