Värdeskapande försäljning

Värdeskapande försäljning

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Är dina säljsamtal så pass värdefulla att kunderna är villiga att betala för dem? (Neil Rackham)

När produkter och tjänster blir mindre unika och mer utbytbara, då måste försäljningen bli värdeskapande, snarare än värdekommunicerande. Men vad är värde? Och hur skapar man det? I den här presentationen får du konkreta verktyg, forskningsbaserade slutsatser och exempel från verkligheten.