Vitec-caset

Vitec-caset

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

I takt med hårdare konkurrens och minskade marginaler, så blir behovet av korsförsäljning allt viktigare. Det vill säga att sälja andra produkter/tjänster till en kund som redan har köpt, eller har intentionen att köpa, en produkt/tjänst från säljaren.

Vitec Software Group är framgångsrika när det kommer till just korsförsäljning. Från 2013 till 2014 ökade de försäljningen med 20,8%. Under de första sex månaderna 2015, i förhållande till de första sex månaderna 2014, ökade de försäljningen med 28,8%.

VD Magnus Persson och marknadschef Karin Liiw på Vitec Fastighet berättar hur de påverkar kunder att köpa mer än enbart ett fåtal produkter/tjänster från deras portfölj. Med hjälp av exempelvis:

  • ŸAffärssystem för IT-stöd (se Process)
  • Incitament och belöningar (se Styrning)
  • Rekrytering och utveckling (se Individ)